Vách ngăn di động VND-05

Vách ngăn di động VND-05 gồm nhiều dãy vách cao 4,5m ngăn chia phòng hội trường lớn thành các phòng nhỏ hơn và cần mở rộng thành phòng lớn khi cần thiết.

Liên hệ đặt hàng

Email : Noithathoanggia2009@gmail.com

Điện Thoại: 024.66 564 678

Hotline : 0983.876.808

0975521163